Privacy

Wanneer u onze website bezoekt, doet u dit onder voorwaarden die beschreven staan in de disclaimer van deze website. Daarnaast is Onlinecasinozoeker.nl gebonden aan de Nederlandse wetgeving, waarin de bescherming van de privacy van bezoekers wordt gereguleerd. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom delen we graag met u op welke wijze wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Cookies

Onlinecasinozoeker.nl gebruikt cookies om bezoekersaantallen vast te leggen en bepaalde klikhandelingen te kunnen analyseren. Hierbij slaan wij gegevens op die beschermd zijn in de wet op de privacy. Zo wordt onder ander uw IP-adres geregistreerd en vastgelegd welke pagina’s door u worden bezocht. Dit helpt ons bij het verbeteren van het aanbod op onze website en het vergemakkelijken van het bezoek aan onze website. Om gegevens te kunnen registreren en analyseren, wordt er een klein bestand in de browser van uw laptop, computer of smartphone geplaatst. Dergelijke bestanden worden cookies genoemd en zijn niet schadelijk voor uw computer of webbrowser. U wordt bij uw bezoek aan onze website gevraagd om toestemming voor het plaatsen van dit bestand. Verlaat u onze website, dan zal het cookiebestand achterblijven op uw computer. Desgewenst kunt u dit bestand verwijderen, bijvoorbeeld door het cache van uw webbrowser op te schonen.

Cookies weigeren

U kunt er bij uw bezoek aan onze website voor kiezen om geen cookies toestaan. In dat geval zullen wj niet in staat zijn uw ip-adres te registreren of paginabezoeken vast te leggen. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde pagina’s niet of niet goed werken. Het weigeren van cookies kan er dus toe leiden dat het bezoeken van Onlinecasinozoeker.nl op een minder prettige wijze verloopt dan wanneer u wel cookies accepteert.

Gegevens die u naar ons opstuurt

Kiest u ervoor contact met ons op te nemen, dan zullen wij na ontvangst van uw e-mail beschikken over een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn onder de Wet op de Privacy beschermd en mogen alleen gebruikt worden voor de daartoe bestemde doeleinden. Wij zullen deze persoonsgegevens op een verantwoorde wijze opslaan en bewaren. Daarnaast zullen wij nooit gegevens doorverkopen aan derden of gebruiken voor andere doeleinden dan bijvoorbeeld contact met u opnemen als reactie op uw e-mail. 

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan kunt u in eerste instantie contact met ons opnemen. Wij zullen dan in overleg met u de klacht bespreken en naar een bevredigende oplossing zoeken. Lukt dit naar uw oordeel niet, of niet in bevredigende mate, dan kunt u zich met uw klacht richten tot de toezichthouder op de privacy wetgeving, de Autoriteit Persoonsgegevens.