Nederlandse Kansspelautoriteit

De Nederlandse wetgeving voorziet in regulering van alle denkbare en legale kansspelen die men in Nederland kan spelen. Wetten die betrekking hebben op kansspelen vormen samen de Wet op de Kansspelen. Om toezicht te houden dat mensen en organisaties die zich bezighouden met kansspelen, zich aan de wet houden, is er een aparte organisatie in het leven geroepen, namelijk de Nederlandse Kansspelautoriteit. Deze organisatie ziet erop toe dat wetten worden nageleefd, belastingen worden afgedragen en zij hebben hiervoor specifieke bevoegdheden. Zo kunnen zijn bijvoorbeeld bedrijven en organisaties een boete opleggen of bepaalde kansspelen verbieden. Elk kansspel dat door een Nederlandse organisatie of particulier wordt georganiseerd staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit en men heeft altijd een vergunning nodig om een kansspel aan particulieren aan te bieden.

Wat doet de Kansspelautoriteit precies?

De Nederlandse Kansspelautoriteit houdt toezicht op elk soort kansspel dat zich op Nederlands grondgebied afspeelt. Daaronder vallen ook alle kansspelen die zich op het Nederlandse deel van het internet afspelen. Het is niet toegestaan kansspelen aan Nederlanders aan te bieden, zonder dat men een vergunning (licentie) heeft ontvangen van de Nederlandse Kansspelautoriteit. ZO vallen fysieke en online casino’s onder de Nederlandse Kansspelautoriteit, maar ook bijvoorbeeld de Nederlandse Postcodeloterij valt onder het toezicht van de Kansspelautoriteit. Weddenschappen op uitslagen van sportwedstrijden, maar ook de bingo die wordt gespeeld in voetbalkantines valt onder het toezicht van de Kansspelautoriteit. Heeft een bedrijf een leuke promotionele actie bedacht en wordt deze gecombineerd met bijvoorbeeld een loterij, ook dan geldt dat dit onder het toezicht van de Kansspelautoriteit gebeurd.

Waarop houdt de Kansspelautoriteit toezicht?

De Kansspelautoriteit kijkt bij het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning maar naar een ding: voldoet de wijze waarop het kansspel wordt aangeboden aan de Nederlandse wetgeving. Is dat het geval, dan zal de Kansspelautoriteit de vergunning afgeven en erop toezien dat het kansspel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zoals in de vergunning is opgenomen. Naast het toezicht op de kansspelen, ziet de Kansspelautoriteit er ook op toe dat gelden die ten gunste van de Nederlandse staat vallen, ook daadwerkelijk worden voldaan. Denk hierbij aan verschillende soorten belastingen die moeten worden afgedragen, zowel door particulieren als bedrijven.

Wat zijn de bevoegdheden van de Nederlandse Kansspelautoriteit?

Zoals gezegd is het toezicht op de uitvoering van de Wet op de Kansspelen, geheel voor rekening van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Om die reden hebben zij ook een aantal bevoegdheden gekregen die zij zonder tussenkomst van een rechtbank of ander overheidsorgaan, kunnen gebruiken. Het inzetten van deze bevoegdheden kan verschillende doelen hebben. Een bevoegdheid kan gebruikt worden om te voorkomen dat een bepaald kansspel wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld door een dwangsom op te leggen voor elke keer dat een kansspel zonder vergunning wordt aangeboden. Een andere financiële bevoegdheid is het opleggen van een boete aan particulieren, bedrijven en instellingen die de Wet op de Kansspelen hebben overtreden. Deze boetes zijn aan maximumlimieten gebonden en mensen die een opgelegde boete willen aanvechten, kunnen dit via een civiele procedure doen. Een andere bevoegdheid die de Nederlandse Kansspelautoriteit heeft, is het Openbaar Ministerie verzoeken een strafrechtelijke procedure in te stellen. Dit zal de Kansspelautoriteit bijvoorbeeld doen wanneer er sprake is van oplichting of andere vormen van criminaliteit. Een dergelijk onderzoek mag door de Kansspelautoriteit niet zelf worden uitgevoerd en moet altijd worden gedaan door een justitieel onderdeel van de overheid.

Wat kun je doen als je een klacht hebt over een kansspel?

Kom je een kansspel tegen waarvan je vermoed dat hiervoor geen vergunning is, dan kun je dat melden bij de Kansspelautoriteit. Het moet dan wel gaan om een kansspel dat zich richt op Nederlandse spelers. Daarnaast moet het kansspel ook op Nederlands grondgebied worden georganiseerd of gepland staan. De Kansspelautoriteit heeft geen mogelijkheden om in te grijpen in situaties waar kansspelen worden georganiseerd op buitenlands grondgebied en waarbij kansspelen zich niet specifiek richten op Nederlandse spelers. Heb je een klacht, dan kun je eenvoudig telefonisch of via e-mail contact opnemen met de Kansspelautoriteit. Zij zullen je een bevestiging sturen en indien nodig om aanvullende informatie vragen. De Kansspelautoriteit kan niet als je vertegenwoordiger optreden. Heb je schade geleden door een kansspel waarbij geen vergunning is afgegeven, dan is het alleen via een civiele procedure mogelijk om die schade vergoed te krijgen.

Is de Kansspelautoriteit een zege of juist een vloek?

De Wet op de Kansspelen, maakt slecht een summier onderscheid tussen verschillende soorten kansspelen. Zo wordt er gesproken over casino’s, weddenschappen, Loterijen en speelautomaten, maar verder gaat niet. Verenigingen die een onschuldige loterij willen organiseren om daarmee bijvoorbeeld nieuwe kleedkamers voor de jeugdafdeling te bekostigen, moeten dus voldoen aan dezelfde eisen als bijvoorbeeld de Nationale Postcodeloterij. Dat zorgt er vaak op kleinschalig niveau voor dat het te duur en omslachtig is om een kansspel op kleine schaal te organiseren en niet iedereen is daar even blij mee. Anderzijds zijn kansspelen van alle tijden en is er best iets voor te zeggen dat mensen in bescherming worden genomen tegen kwaadwillenden en tegen henzelf, Gokverslaving ligt bijvoorbeeld in casino’s op de loer, terwijl meedoen aan de Postcode Loterij ook een soort verslaving is, alleen dan ingegeven door een sociale druk. Het is dus best goed dat er een organisatie is dat toezicht houdt op bepaalde wetgeving en waar mensen aan kunnen kloppen met vragen en klachten over bepaalde kansspelen.