Kansspelbelasting

Wie gaat spelen in een online casino en tijdens het bezoek het geluk aan zijn of haar zijde heeft en een leuk geldbedrag weet te winnen, kan in bepaalde gevallen te maken krijgen met regels die gelden voor winsten die gemaakt worden met het spelen in een casino. Winsten uit gokspelen vallen namelijk onder de kansspelbelasting en in veel gevallen zul je zelf het initiatief moeten nemen om deze belasting af te dragen. Of je verplicht bent om kansspelbelasting te betalen, hangt vooral af van de hoogte van het bedrag dat je hebt gewonnen.

Wanneer moet ik kansspelbelasting betalen?

De Nederlandse wet schrijft voor dat over alle bedragen die gewonnen zijn met gokken en hoger zijn dan €449,- kansspelbelasting moet worden betaald. Over winsten die met een kansspel worden behaald dient30,1% kansspelbelasting te worden afgedragen. In sommige gevallen wordt deze belasting afgetrokken van het gewonnen bedragen en zorgt de organisatie van het kansspel voor de afdracht aan de Nederlandse Belastingdienst. In andere gevallen, is de winnaar van het bedrag zelf aansprakelijk en dient hij zij dus zelf aangifte te doen van de winst die is gemaakt en het bijbehorende bedrag aan kansspelbelasting af te dragen.

Uitzondering voor online casino’s

Er geldt echter een uitzondering wanneer geld is gewonnen in een online kansspel, bijvoorbeeld op een videoslot in een online casino of een Blackjackspel dat je online met veel winst hebt afgesloten. In dat geval geldt geen grens van €449,- maar is het belangrijk na te gaan hoeveel je verhoudingsgewijs per maand hebt verloren en gewonnen. Je bepaalt dus of je kansspelbelasting moet betalen door geld dat is ingezet tijdens spellen te vergelijken met de opbrengst uit die spellen. Hiervoor hanteert de wetgeevr een periode van 1 maand. Heb je in een maand tijd bijvoorbeeld €1000,- ingezet tijdens het spelen in een online casino en heb je uiteindelijk €900,- gewonnen, dan heb je geen winst, maar 100,- verlies gemaakt. Zou je die €900,- in een spel hebben gewonnen, dan hoef je dus geen kansspelbelasting af te dragen. Heb je echter in een maand tijd €1000,- ingzet en win je tijdens een spel €1500,- dan is het verschil tussen wat je hebt ingezet en geld dat je hebt gewonnen €500,- en moet je over die €500 euro dus kansspelbelasting afdragen.

Andere voorwaarden die gelden

Naast een drempel van €449,- gelden er nog een aantal voorwaarden die bepalen of je wel of geen kansspelbelasting moet bepalen. De wet geldt immers voor Nederlandse spelers en in die wet is opgenomen dat wanneer een organisatie ene kansspel organiseert, zij ook de afdracht van de kansspelbelasting voor hun rekening nemen. Je hoeft in dat geval dus zelf niets te doen en de kansspelbelasting wordt verrekend met je winstbedrag of wordt belastingvrij uitbetaald. Is je winst behaald via een buitenlandse organisatie dan heeft de Nederlandse wetgever daar geen invloed op. De organisatie zal in dat geval niet de afdracht van de kansspelbelasting verzorgen. Je zult dan zelf aangifte moeten doen en zorgen dat de kansspelbelasting wordt afgedragen.

Valt winst uit gokken onder de inkomstenbelasting?

Wie winst maakt met het spelen van een kansspel, ongeacht of dat in een online casino gebeurd of bij een sportvereniging, moet hierover kansspelbelasting betalen. De Nederlandse overheid ziet geld dat gewonnen is met een kansspel niet als inkomsten en je hoeft deze winst dus niet op te geven bij je belastingopgave voor je inkomen. Heb je heel veel geld gewonnen in het online casino, dan kan het wel zo zijn dat de belasting dit ziet als een enorme toename van je vermogen. Over je vermogen moet je vermogensbelasting betalen en dat betekent dat je dus ook over de winst die je uit het spelen van een kansspel hebt gehaald, vermogensbelasting verschuldigd bent.

Wanneer betaal je geen kansspelbelasting

Zoals gezegd si er een grens vastgesteld waarboven men kansspelbelasting verschuldigd is. Winsten die lager zijn dan het wettelijk vastgelegde bedrag zijn vrij van belasting. Daarnaast geldt dat een aantal organisaties ook geen belastingplicht hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Nederlandse Postcode Loterij en het Holland Casino. Beide organisaties zijn namelijk overheidsinstellingen en om die reden hoeven zij geen belasting af te dragen. Winsten die gewonnen worden bij deze twee organisatoren van kansspelen zijn dus ook vrij van kansspelbelasting.

Waar vind je meer informatie

Het Nederlandse belastingstelsel zit behoorlijk gecompliceerd in elkaar en daarom is het altidj aan te bevelen om voor vragen over de kansspelbelasting eerst contact met de belastingdienst op te nemen. De meeste mensen kiezen ervoor hun belastingaangiften te laten verzorgen door bijvoorbeeld een belastingadviseur. Hij of zij zal je ongetwijfeld ook precies kunnen aangeven wanneer je wel en geen kansspelbelasting hoeft af te dragen.